Dataskydd

Prenumerations och användarvillkor

Allmänt

Genom att du betalar för och tar emot tidningen eller digitala tjänster från ÅU Media ab accepterar du gällande prenumerationsvillkor. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser. All lagring, kopiering och utskrifter av det digitala innehållet är tillåtet endast för personligt bruk. Allt bruk av det digitala innehållet för reklam eller i kommersiella syften ska avtalas på förhand med chefredaktören för den produkt det gäller.

Prenumerationstyp

En fortlöpande prenumeration på Åbo Underrättelser (ÅU) eller Pargas Kungörelser (PK) innebär att tidningen i tryckt eller digital form och/eller övriga produkter som ingår i paketet/produkten levereras tills uppsägning av prenumerationen sker. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker före ny prenumerationsperiod inleds, för prenumerationer som betalas via faktura. För helt digitala paket och produkter som betalas med betalkort gäller att man säger upp prenumerationen senast en helgfri vardag före den automatiska förnyelsen sker.

Eventuell uppsägning sker genom kontakt med vår kundtjänst, telefon 02-2749900 eller per e-post till pren@aumedia.fi. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

En tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras endast den period som är angiven på fakturan. För att kunna fortsätta prenumerationen utan att riskera ett glapp i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst tre arbetsdagar före periodens utgång.

Våra digitala tjänster är inte tidsbundna, utan fortlöpande tills de sägs upp enligt beskrivningen ovan.

Prenumerationsavgiften förskottsbetalas. Prenumerationen som sägs upp i förtid återbetalas inte, se betalning och återbetalning.

Vi lagrar eller läser inte kreditkortsnummer.

Systemkrav

Tjänsten ÅU Surf och Surf+ är anpassad för nyare versioner av webbläsare. Vissa brister i funktionen kan uppstå om man använder äldre versioner. Använd gärna Chrome, Firefox eller Safari som webbläsare. Nyare versioner av Internet Explorer fungerar också bra.

Observera att javascript och cookies måste vara aktiverade i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av tjänsten.

Leverans och tillgänglighet för e-tidningen

E-tidningen finns integrerad på sajten åu.fi. Vårt mål är att e-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande. Skulle det inträffa att e-tidningen inte finns tillgänglig eller om du upplever tekniska problem med e-tidningen ber vi dig att kontakta vår kundservice så kan vi hjälpa dig.

Systemkrav för e-tidningen

E-tidningen finns tillgänglig på de vanligaste plattformarna för datorer, surfplattor och mobiler. Vår iOS-app, som fungerar på iPhone och iPad, fungerar från och med iOS 7 och senare versioner. För att läsa e-tidningen på Androidenheter rekommenderas att man använder Google Chrome. Vi har inget stöd för Windows Mobile, men e-tidningen kan läsas med Internet Explorer.

Bilagor och reklam

Prenumeration på papperstidningen omfattar förutom tidningen också t.ex. redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation etc. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som detta material.

Prenumerationsformer

Vi erbjuder en rad olika prenumerationspaket och produkter. Vad som ingår i respektive paket, samt aktuella priser presenteras på åu.fi under fliken Prenumerera. Alla priser kan ändras.

Som alternativ till att prenumerera kan Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser köpas som lösnummer i pappers- och digital form. För mer information om prenumerationsformerna se åu.fi, eller kontakta vår kundtjänst.

Adressändring

Kontakta vår kundtjänst om du vill meddela om tillfällig eller permanent adressändring. Leverans utanför respektive spridningsområde för ÅU och PK, inom Finlands gränser, sker med Posten, vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Finland tillkommer portokostnader.

Uppehåll

Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder under en kortare period, dock minst fem (5) dagar och som längst sex (6) månader. Uppehåll beställer du genom att kontakta vår kundservice eller via webbplatsen.

Ett totalt uppehåll kompenseras.

Uppehåll är inte möjligt för digitala tjänster.

Betalning

Prenumerationen betalas i förskott. Du betalar med betalkort eller pappersfaktura.

Aktuella priser och prishöjningar

Prenumerationspriset hittar du på åu.fi, på pku.fi, i ÅU, i PK eller genom kontakt med vår kundtjänst.

Delning av digitalt konto

Prenumeranter på åu.fi kan ge tre familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen bär ansvaret för det digitala kontot. Missbruk av digitalt konto kan innebära avstängning från tjänsten. ÅU har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts.

Distribution

Vår strävan är att till varje prenumerant distribuera tidningen regelbundet. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas.

Buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuner ska delas ut på morgonen, tiderna varierar beroende på var du bor.

För postdistribution inom spridningsområdets primära kommuner erhålls tidningen med Postens brevbärare under utgivningsdagen. För postdistribution utanför spridningsområdet erhålls tidningen dagen efter utgivningsdagen. Kontakta vår kundtjänst för att ta reda på vilken distributionsform som gäller där just du bor. Det ekonomiska ansvar Förlags Ab Sydvästkusten åtar sig för eventuellt uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande endagspris för varje utebliven tidning och ersätts genom framflyttad prenumeration med motsvarande antal dagar.

Förlags Ab Sydvästkusten är fri från ansvar när utebliven eller försenad tidning orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som Förlags Ab Sydvästkusten skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder inte heller kunde ha undvikits eller övervunnits.

Cookies

ÅU.fi använder cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Datoranvändare kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare man använder.

Med hjälp av cookies kan åu.fi föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar, förenkla menyval och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan ÅU.fi också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa, begränsa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas.

Användning av cookies medför inte att ÅU.fi kan lagra information som sedan kan knytas till personliga identiteter, utan det är enbart generell statistik och anonyma användarbeteenden som kan följas och lagras.

ÅU.fi kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, dvs. cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med ÅU.fi.

Så behandlar vi personuppgifter

ÅU som tillhandhåller hemsidan www.åu.fi kommer att behandla dina personuppgifter. Förlags Ab Sydvästkusten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som ÅU utför.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare av våra produkter och tjänster. Vi vill också informera och underhålla dig som användare av våra produkter och tjänster och att tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden och intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Möjligheten att tillhandahålla våra produkter och tjänster och våra webbplatser är beroende av finansiering via annonser på hemsidorna. Annonserna måste kunna göras relevanta och meningsfulla för att fylla sin funktion. För att åstadkomma detta behöver vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i prenumerationsvillkoren. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå från att registrera ett konto och att inte använda tjänsten.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom registreringen eller genom att använda någon annan av de andra tjänster som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi hämtar också information från externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi kan också komma att samla in

  • Teknisk information om vilken typ av enheter (t.ex. mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
  • Information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet.
  • Platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst.

Se vidare ovan om cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

När du godkänner dessa allmänna villkor för våra produkter och tjänster samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till pren@aumedia.fi. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till ÅU/PK genom skapande av konto kan komma att användas av ÅU/PK, eller våra samarbetspartners, för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för göra våra produkter och tjänster så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden.

Frågor om villkoren

Har du frågor om villkoren för prenumerationen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst: Åbo Underrättelser, Köpcentrum Hansa, Kristinegatan 9, 20100 Åbo, tel. 02-2749900. Eller via e-post: pren@aumedia.fi.

Suositeltu teksti: Verkkosivustomme osoite on: https://tippning.abounderrattelser.fi.

Kommentit

Suositeltu teksti: Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Suositeltu teksti: Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Suositeltu teksti: Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Suositeltu teksti: Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme tietosi

Suositeltu teksti: Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Suositeltu teksti: Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Suositeltu teksti: Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Suositeltu teksti: Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.